Επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε ξενόγλωσσα περιοδικά του εξωτερικού (36)

1: Sapkas GS, Mavrogenis AF, Themistocleous GS, Zachos VC, Kelalis G,
Papagelopoulos PJ. Posterior lumbar interbody fusion versus circumferential
fusion using the B-Twin expandable spinal system. J Long Term Eff Med Implants.
2007;17(3):217-27. PubMed PMID: 19023946.

2: Papagelopoulos PJ, Mavrogenis AF, Savvidou OD, Mitsiokapa EA, Themistocleous
GS, Soucacos PN. Current concepts in Scheuermann's kyphosis. Orthopedics. 2008
Jan;31(1):52-8; quiz 59-60. PubMed PMID: 18269168.

3: Kaseta MK, Gomatos IP, Khaldi L, Tzagarakis GP, Alevizos L, Themistocleous GS,
Leandros E, Soucacos PN. Prognostic value of bax, cytochrome C, and caspase-8
protein expression in primary osteosarcoma. Hybridoma (Larchmt). 2007
Dec;26(6):355-62. PubMed PMID: 18158779.

4: Sapkas GS, Themistocleous GS, Mavrogenis AF, Benetos IS, Metaxas N,
Papagelopoulos PJ. Stabilization of the lumbar spine using the dynamic
neutralization system. Orthopedics. 2007 Oct;30(10):859-65. PubMed PMID:
17990413.

5: Chloros GD, Themistocleous GS, Papagelopoulos PJ, Khaldi L, Efstathopoulos DG,
Soucacos PN. Osteoid osteoma of the radial styloid mimicking de quervain
tenosynovitis. South Med J. 2007 Oct;100(10):1045-7. PubMed PMID: 17943054.

6: Chloros GD, Papadonikolakis A, Themistocleous GS. Correlation of
high-resolution ultrasonographic findings with the clinical symptoms and
electrodiagnostic data in carpal tunnel syndrome. Ann Plast Surg. 2007
Sep;59(3):351-2. PubMed PMID: 17721230.

7: Papagelopoulos PJ, Karachalios T, Themistocleous GS, Papadopoulos ECh,
Savvidou OD, Rand JA. Total knee arthroplasty in patients with pre-existing
fracture deformity. Orthopedics. 2007 May;30(5):373-8. Review. PubMed PMID:
17539209.

8: Themistocleous GS, Katopodis HA, Khaldi L, Papalois A, Doillon C, Sourla A,
Soucacos PN, Koutsilieris M. Implants of type I collagen gel containing MG-63
osteoblast-like cells can act as stable scaffolds stimulating the bone healing
process at the sites of the surgically-produced segmental diaphyseal defects in
male rabbits. In Vivo. 2007 Jan-Feb;21(1):69-76. PubMed PMID: 17354616.

9: Chloros GD, Themistocleous GS, Wiesler ER, Benetos IS, Efstathopoulos DG,
Soucacos PN. Pediatric scaphoid nonunion. J Hand Surg Am. 2007 Feb;32(2):172-6.
PubMed PMID: 17275591.

10: Themistocleous GS, Zalavras CG, Zachos VC, Itamura JM. Biologic resurfacing
of the glenoid using a meniscal allograft. Tech Hand Up Extrem Surg. 2006
Sep;10(3):145-9. Review. PubMed PMID: 16974218.

11: Benetos IS, Mavrogenis AF, Themistocleous GS, Kanellopoulos AD,
Papagelopoulos PJ, Soucacos PN. Optimal treatment of fibrodysplasia ossificans
progressiva with surgical excision of heterotopic bone, indomethacin, and
irradiation. J Surg Orthop Adv. 2006 Summer;15(2):99-104. PubMed PMID: 16919202.

12: Benetos IS, Themistocleous GS, Mahera HJ, Chloros GD, Soucacos PN. Painful
toe in a 51-year-old man. Clin Orthop Relat Res. 2006 Aug;449:313-9. PubMed PMID:
16888533.

13: Themistocleous GS, Goudelis G, Kyrou I, Chloros GD, Krokos A, Galanos A,
Gerostathopoulos NE, Soucacos PN. Translation into Greek, cross-cultural
adaptation and validation of the Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand
Questionnaire (DASH). J Hand Ther. 2006 Jul-Sep;19(3):350-7. PubMed PMID:
16861133.

14: Themistocleous GS, Chloros GD, Benetos IS, Efstathopoulos DG,
Gerostathopoulos NE, Soucacos PN. Osteoid osteoma of the upper extremity. A
diagnostic challenge. Chir Main. 2006 Jun;25(2):69-76. PubMed PMID: 16841767.

15: Benetos IS, Themistocleous GS, Mahera HJ, Chloros GD, Soucacos PN. Chest pain
in a 54-year-old man. Clin Orthop Relat Res. 2006 Mar;444:261-8. PubMed PMID:
16523147.

16: Sapkas GS, Machinis TG, Chloros GD, Fountas KN, Themistocleous GS, Vrettakos
G. Spinal hydatid disease, a rare but existent pathological entity: case report
and review of the literature. South Med J. 2006 Feb;99(2):178-83. PubMed PMID:
16509559.

17: Chloros GD, Themistocleous GS, Zagoreos NP, Korres DS, Efstathopoulos DG,
Soucacos PN. Isolated dislocation of the scaphoid. Arch Orthop Trauma Surg. 2006
Apr;126(3):197-203. Epub 2006 Feb 15. Review. PubMed PMID: 16479394.

18: Efstathopoulos DG, Themistocleous GS, Papagelopoulos PJ, Chloros GD,
Gerostathopoulos NE, Soucacos PN. Outcome of partial medial epicondylectomy for
cubital tunnel syndrome. Clin Orthop Relat Res. 2006 Mar;444:134-9. PubMed PMID:
16446591.

19: Korres DS, Benetos IS, Themistocleous GS, Mavrogenis AF, Nikolakakos L,
Liantis PT. Diving injuries of the cervical spine in amateur divers. Spine J.
2006 Jan-Feb;6(1):44-9. Epub 2005 Dec 6. PubMed PMID: 16413447.

20: Papagelopoulos PJ, Partsinevelos AA, Boscainos PJ, Mavrogenis AF, Savvidou
OD, Themistocleous GS, Korres DS. Simultaneous fractures of all seven cervical
vertebrae. Orthopedics. 2005 Dec;28(12):1463-4. PubMed PMID: 16366088.

21: Korres DS, Chlores GD, Themistocleous GS. Factors associated with nonunion in
conservatively-treated type-II fractures of the odontoid process. J Bone Joint
Surg Br. 2006 Jan;88(1):137; author reply 137. PubMed PMID: 16365138.

22: Themistocleous GS, Efstathopoulos DG, Chloros GD, Kokkalis Z, Benetos IS,
Korres DS, Soucacos PN. Intraoperative Bier's block as supplement to insufficient
axillary block anesthesia in upper extremity surgery. Chir Main. 2005
Oct;24(5):243-5. PubMed PMID: 16277148.

23: Papagelopoulos PJ, Papadopoulos ECh, Savvidou OD, Kaseta MA, Themistocleous
GS, Milas FG. Acute thoracic outlet syndrome after internal fixation of a
clavicle pseudarthrosis. Orthopedics. 2005 Jun;28(6):606-8. PubMed PMID:
16138476.

24: Papagelopoulos PJ, Partsinevelos AA, Themistocleous GS, Mavrogenis AF, Korres
DS, Soucacos PN. Complications after tibia plateau fracture surgery. Injury. 2006
Jun;37(6):475-84. Epub 2005 Aug 22. Review. PubMed PMID: 16118010.

25: Themistocleous GS, Chloros GD, Mavrogenis AF, Khaldi L, Papagelopoulos PJ,
Efstathopoulos DG. Unusual presentation of osteoid osteoma of the scaphoid. Arch
Orthop Trauma Surg. 2005 Sep;125(7):482-5. PubMed PMID: 16075273.

26: Themistocleous GS, Sapkas GS, Papagelopoulos PJ, Stilianessi EV, Papadopoulos
ECh, Apostolou CD. Scoliosis in Steinert syndrome: a case report. Spine J. 2005
Mar-Apr;5(2):212-6. PubMed PMID: 15795967.

27: Papagelopoulos PJ, Papadopoulos ECh, Mavrogenis AF, Themistocleous GS, Korres
DS, Soucacos PN. Tuberculous sacroiliitis. A case report and review of the
literature. Eur Spine J. 2005 Sep;14(7):683-8. Epub 2005 Feb 3. Review. PubMed
PMID: 15690213; PubMed Central PMCID: PMC3489219.

28: Fawzy EA, Kateros KT, Papagelopoulos PJ, Themistocleous GS, Chennangiri RJ,
Gillham NR. Open reduction and internal fixation of distal radial fractures using
the Pi-plate. Injury. 2005 Feb;36(2):317-23. PubMed PMID: 15664597.

29: Themistocleous GS, Papagelopoulos PJ, Petraki KD, Stilianessi EV,
Partsinevelos AA, Sapkas GS. A 23-year-old woman with complete paraplegia and
anesthesia below the T8 level. Clin Orthop Relat Res. 2005 Jan;(430):258-65.
PubMed PMID: 15662333.

30: Themistocleous GS, Katopodis H, Sourla A, Lembessis P, Doillon CJ, Soucacos
PN, Koutsilieris M. Three-dimensional type I collagen cell culture systems for
the study of bone pathophysiology. In Vivo. 2004 Nov-Dec;18(6):687-96. Review.
PubMed PMID: 15646808.

31: Themistocleous GS, Kontou SE, Lembessis P, Katopodis HA, Kaseta MA,
Themistocleous MS, Koutsilieris M. Skeletal growth factor involvement in the
regulation of fracture healing process. In Vivo. 2003 Sep-Oct;17(5):489-503.
Review. PubMed PMID: 14598614.

32: Nikiforidis PA, Babis GC, Triantafillopoulos IK, Themistocleous GS,
Nikolopoulos K. Avulsion fractures of the tibial tuberosity in adolescent
athletes treated by internal fixation and tension band wiring. Knee Surg Sports
Traumatol Arthrosc. 2004 Jul;12(4):271-6. Epub 2003 Oct 3. PubMed PMID: 14530850.

33: Papadopoulos ECh, Papagelopoulos PJ, Kaseta M, Themistocleous GS, Korres DS.
Bone marrow edema syndrome of the knee: a case report and review of the
literature. Knee. 2003 Sep;10(3):295-302. Review. PubMed PMID: 12893154.

34: Nikolopoulos KE, Papadakis SA, Kateros KT, Themistocleous GS, Vlamis JA,
Papagelopoulos PJ, Nikiforidis PA. Long-term outcome of patients with avascular
necrosis, after internal fixation of femoral neck fractures. Injury. 2003
Jul;34(7):525-8. PubMed PMID: 12832180.

35: Papagelopoulos PJ, Apostolou CD, Karachalios TS, Themistocleous GS,
Giannakopoulos CK, Ioannidis TT. Pulmonary fat embolism after total hip and total
knee arthroplasty. Orthopedics. 2003 May;26(5):523-7; quiz 528-9. Review. PubMed
PMID: 12755221.

36: Sapkas GS, Papagelopoulos PJ, Papadakis SA, Themistocleous GS, Stathakopoulos
DP, Efstathiou P, Sapoutzi-Krepia D, Badekas ACh. Thoracic spinal injuries:
operative treatments and neurologic outcomes. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2003
Feb;32(2):85-8. PubMed PMID: 126026

 

Προφορικές Ανακοινώσεις σε Διεθνή-Παγκόσμια Συνέδρια:(16)

 1. Wrist and Distal Forearm Amputations: Reimplantation in 16 cases. Chloros GD, Themistocleous GS, Kokkalis Z, Ignatiadis I, Efstathopoulos DG, Soucacos PN. III Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery - WSRM 2005, October 23-25, Buenos Aires, Argentina
 2. Interfascicular Nerve Grafting for Radial Nerve Lesions. Chloros GD, Themistocleous GS, Kokkalis Z, Ignatiadis I, Efstathopoulos DG, Soucacos PN. III Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery - WSRM 2005, October 23-25, Buenos Aires, Argentina
 3. Nerve Transfer for the Restoration of Elbow Flexion Following Avulsion Injuries of C5 and C6 Nerve Roots. Chloros GD, Themistocleous GS, Kokkalis Z, Ignatiadis I, Efstathopoulos DG, Soucacos PN. III Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery - WSRM 2005, October 23-25, Buenos Aires, Argentina
 4. Three-dimensional (3D) type I collagen gel cell induced repair of segmental diaphyseal defects. Themistocleous GS, Katopodis Ch ,Kontou S, Kaseta M, Sourla A, Soucacos P, Koutsilieris M. 72st Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), Washington, DC, USA, February 23-27, 2005
 5. Reconstructive Osteotomies of Malunited Distal Radius Fractures. Results in Fourty Patients. Chloros GD, Themistocleous GS, Papatheodorou T, Kokkalis Z, and Efstathopoulos DG. Annual Meeting of the American Association for Hand Surgery (AAHS), Wyndham El Conquistador Resort & Golden Door Spa Fajardo, Puerto Rico, January 12-15, 2005.
 6. Complications in the Operative Treatment of Carpal Tunnel Syndrome. Experience from 22 cases. Chloros GD, Themistocleous GS, Ignatiadis J, Kokkalis Z, and Efstathopoulos DG. Annual Meeting of the American Association for Hand Surgery (AAHS), Wyndham El Conquistador Resort & Golden Door Spa Fajardo, Puerto Rico, January 12-15, 2005.
 7. Reimplantation in Sixteen Cases of Wrist and Distal Forearm Amputations. Kokkalis Z, Themistocleous GS, Chloros GD, Papatheodorou T, and Efstathopoulos DG. Annual Meeting of the American Association for Hand Surgery (AAHS), Wyndham El Conquistador Resort & Golden Door Spa Fajardo, Puerto Rico, January 12-15, 2005.
 8. Restoration of Elbow Flexion after Avulsion Injuries of C5 and C6 Nerve Roots by Nerve Transfer. Zagoraios N, Kokkalis Z, Themistocleous GS, Chloros GD, Papadopoulis G, and Efstathopoulos DG. Annual Meeting of the American Association for Hand Surgery (AAHS), Wyndham El Conquistador Resort & Golden Door Spa Fajardo, Puerto Rico, January 12-15, 2005.
 9. Experience in 12 Cases of Scaphoid Non-Union in Children. Themistocleous GS, Chloros GD, Ignatiadis J, Papatheodorou T, and Efstathopoulos DG. Annual Meeting of the American Association for Hand Surgery (AAHS), Wyndham El Conquistador Resort & Golden Door Spa Fajardo, Puerto Rico, January 12-15, 2005.
 10. Treatment for Cubital Tunnel Syndrome by Minimal Medial Epicondylectomy. Results in 80 Patients. Themistocleous GS, Chloros GD, Kokkalis Z, Papatheodorou T, and Efstathopoulos DG. Annual Meeting of the American Association for Hand Surgery (AAHS), Wyndham El Conquistador Resort & Golden Door Spa Fajardo, Puerto Rico, January 12-15, 2005.
 11. The long-term therapeutic outcome of Herbert D Scaphoid pseudoarthrosis using Herbert screw and iliac crest craft. Estathopoulos D ,Themistocleous GS, Barbitsioti AD, Aretaiou P, Tamviskos A , Soucacos PN.
 12. First-rib resection for treatment of lower plexus thoracic outlet syndrome. Estathopoulos D ,Themistocleous GS Zagoreos N ,Krokos AG,Ignatiadis J, Soucacos PN. 9th Congress of the international Federation of Societes For Surgery of the Hand.Budapest ,Hungary 13-17 June ,2004.
 13. Outcomes of 24 upper brachial plexus lesions who underwent surgery at microsurgery department of KAT hospital Athens. Ignatiadis J ,Aretaiou P,Giannoulis FS, Themistocleous GS, Veletzas PV. 9th Congress of the international Federation of Societes For Surgery of the Hand.Budapest ,Hungary 13-17 June ,2004.
 14. Mild terms results (8.5 years) of the cementless Harris – Galande stem and Hams Galante-I-cup. Ioannides J, Balalis G, Tsagarakis Gp, Gandaifis N, Themistocleous G, Papaletsos J. Effort June 3-7, 2001, Phodes Greece
 15. Posterior fixation of the unstable injuries of the laver cervical spine (C3-C7): Is it sufficient; N.Zerrakis, G. Sapkas, T. Papadakis, E. Stylianesi, G. Themistocleous, P. Efstathiou.17th meeting CSRS-ES Turin Italy. July 5-6-7/2001.Cervical spine research society. European section.
 16. Missed injuries of the cervical spine. DS Korres, GS Sapkas, GS Themistocleous, J S Benetos, P Kyriazopoulos, DS Evangelopoulos. Cervical Spine Research Society, SpineWeek 2004 Porto.

 

Ανηρτημένες Ανακοινώσεις σε Διεθνή-Παγκόσμια Συνέδρια:(33)

 1. Thoracic Outlet Syndrome: Surgical Treatment in 50 Patients. Chloros GD, Themistocleous GS, Kokkalis Z, Ignatiadis I, Efstathopoulos DG, Soucacos PN. III Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery - WSRM 2005, October 23-25, Buenos Aires, Argentina
 2. Pathomechanisms of type D fractures of the dens. Preliminary Clinical Observations. D.S. Korres, P.J. Papagelopoulos, G.S. Themistocleous, G.D. Chloros, P.G. Tsailas, J. Benetos. Poster Presentation at the 7th EFFORT Congress, Lisboa, Portugal, 4-7 June 2005
 3. Treatment of thoracolumbar fractures by indirect reduction and posterior instrumentation: Bisegmental vs Monosegmental stabilisation. G.S. Sapkas, G.S. Themistocleous, G.D. Chloros, G.C. Kelalis, L. Nikolakakos, K. N. Konstantinidou. Poster Presentation at the 7th EFFORT Congress, Lisboa, Portugal, 4-7 June 2005
 4. Validation of the Greek version of the Disabilities of Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (DASH-GR). Themistocleous GS, Goudelis G, Chloros GD, Krokos A, Gerostathopoulos N and Soucacos PN. Poster Presentation at the 7th EFFORT Congress, Lisboa, Portugal, 4-7 June 2005
 5. Minimal Invasive Expandable Lumbar Intervertebral Fixation System B-Twin. G.S. Sapkas, G.S. Themistocleous, G.D. Chloros, G.C. Kelalis, L.G. Nikolakakos, I. Ioannidis. Poster Presentation at the 7th EFFORT Congress, Lisboa, Portugal, 4-7 June 2005
 6. Osteoid Osteomas of the Upper Extremity. Themistocleous GS, Chloros GD, Papadopoulis G, Arbis S, Ignatiadis J, Efstathopoulos DG. Poster Presentation at the 7th EFFORT Congress, Lisboa, Portugal, 4-7 June 2005
 7. Salvage of Mangled Lower Extremity using Microsurgical Methods Associated With Primary Shortening and Secondary Lengthening. Experience in Fourteen Cases. Kokkalis Z, Themistocleous GS, Chloros GD, Aretaiou P, Morakis A, Efstathopoulos DG. Poster Presentation at the 7th EFFORT Congress, Lisboa, Portugal, 4-7 June 2005
 8. Supplementary intraoperative Bier’s block anaesthesia during hand surgery. G.S. Themistocleous, G.D. Chloros, S.A. Armpis, K. Apostolou, G. Papadopoulis, D.G. Efstathopoulos. Poster Presentation at the 7th EFFORT Congress, Lisboa, Portugal, 4-7 June 2005
 9. Stabilization of the Lumbar Spine Using the Dynamic Neutralization System. Themistocleous GS, Papagelopoulos PJ, Chloros GD, Ioannides I, Metaxas N, Sapkas GS. 72st Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), Washington, DC, USA, February 23-27, 2005
 10. Missed Injuries of the Cervical Spine. Korres DS, Themistocleous GS, Chloros GD, Psicharis I, Karavolias C, Soucacos PN. 72st Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), Washington, DC, USA, February 23-27, 2005
 11. Osteoid osteomas of the upper extremity. Themistocleous GS, Efstathopoulos D, Chloros GD, Papadopoulis G, Aretaiou P, Soucacos PN. 72st Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), Washington, DC, USA, February 23-27, 2005
 12. CT-Guided Radiofrequency Ablation of Intra-articular Osteoid Osteoma of the Hip. Papagelopoulos PJ, Themistocleous GS, Kiriakopoulos CK, Chloros GD, Kaseta M, Soucacos PN. 72st Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), Washington, DC, USA, February 23-27, 2005
 13. The therapeutic outcome of Herbert D scaphoid non-union using Herbert screw and iliac crest graft. Themistocleous GS, Efstathopoulos DG, Chloros GD, Barbitsioti AD, Tamviskos A, Soucacos PN. 72st Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), Washington, DC, USA, February 23-27, 2005
 14. Surgical Treatment of Thoracic Outlet Syndrome. Results in 50 patients. Themistocleous GS, Efstathopoulos DG, Chloros GD, Zagoreos N, Kokkalis Z, Soucacos PN. 72st Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), Washington, DC, USA, February 23-27, 2005
 15. A typical Mycobacterial Osteomyelitis of the cervical spire in an immunosuppressed patient. A case report.N. Zervakis, D. Kostopoulos, V. Konstantinou, A. Krokos, G. Themistocleous, K. Zahos, C. Kyriakopoulos, D. Evangelopoulos.9th Congress of Balkan military medical committee.21-24 june 2004 Antalya –Turkey
 16. Pseudarthrosis of diaphyseal humerus fracture and high paresis of radial nerve. Case report. N. Zervakis, D. Kostopoulos, V. Konstantinou, A. Krokos, G. Themistocleous, K. Zahos, C. Kyriakopoulos, D. Evangelopoulos.9th Congress of Balkan military medical committee. 21-24 june 2004 Antalya –Turkey
 17. The long -term outcome after ulnar nerve neurolysis with excision of medial epicondyle for cubital tunnel syndrome. Estathopoulos D, Themistocleous GS, Papatheodorou Th ,Kokkalis Z ,Spiridonos S, Soucacos PN. 9th Congress of the international Federation of Societes For Surgery of the Hand.Budapest ,Hungary 13-17 June ,2004.
 18. Isolated scaphoid dislocation a case report .Efstathopoulos D ,Themistocleous GS, Zagoreos N , Chloros G, Psicharis I, Soucacos PN . 9th Congress of the international Federation of Societes For Surgery of the Hand.Budapest ,Hungary 13-17 June ,2004.
 19. Surgical treatment of the transscaphoid perilunar fracture-dislocation of the wrist:Report of results from a series of 23 patients. Psicharis I, Themistocleous GS, Giannoulis F,Spyridonos S,Ignatiadis I,Gerostathopoulos N. 9th Congress of the international Federation of Societes For Surgery of the Hand.Budapest ,Hungary 13-17 June ,2004.
 20. Cyclops syndrome after anterior cruciate ligament reconstruction. E Metania, GS Themistocleous A,Mitsou .11th Eska congress and 4th world congress on sports trauma Athens – Greece may 5-8, 2004
 21. Occipito - cervical fusion for the treatment of the regional instability. Sapkas GS, Themistocleous GS. Cervical Spine Research Society, SpineWeek 2004 Porto.
 22. Surgigal treatment of fractures and dislocations of the lower cervical spine.Late results. Sapkas GS, Themistocleous GS. Cervical Spine Research Society, SpineWeek 2004 Porto.
 23. Spinal tumor resection and spine reconstruction: rationale and results of treatment. Sapkas GS, Themistocleous GS. Spine Society, SpineWeek 2004 Porto.
 24. En block Resection of the Lateral Malleous for Malignant Tumours. Papagelopoulos, P J.Savvidou O, Themistocleous GS,Unni M, Sim F. 71st Annual Meeting of the AAOS.2004
 25. Posterior occipitocervical fusion with Cotrel-Dubousset and Summit system instrumentation. Sapkas GS, Katonis P, Hadjipauvlou A, Themistocleous GS, Aligizakis A, Gandaifis N. 71st Annual Meeting of the AAOS.2004
 26. Occiptio – cervical fusion with instrumentation for the treatment of regional instability G.S. Sapkas, D.S. Korres, E. Stilianessi, N. Gadaifis, I. Ioannidis, Themistocleous GS. XIX Annual Meeting of the Cervical Spine Research Society (European Section), Barcelon , Spain, 29-20 June, 2003
 27. Tuberculosis of the sacroiliac joint. A case report Papadopoulos, E C. Papagelopoulos, P J. Kaseta, M. Themistocleous GS, Karavolias C. Savvidou O. EFORT 2003 June 4-10, 2003, Helsinki Fair Centre, Finland 
 28. The use of bone cement (PMMA) as an augmentation of the osteosynthesis in unstable trochanteric fractures. Joannidis T T, Gandaifis N, Savvidis N, Karamitros A, Themistocleous GS. EFORT 2003 June 4-10, 2003, Helsinki Fair Centre, Finland 
 29. Thoracic outlet syndrome after internal fixation of clavicle pseudarthrosis. Papadopoulos E C, Papagelopoulos P J, Savvidou O, Milas F, Themistocleous GS, Karavolias C. EFORT 2003 June 4-10, 2003, Helsinki Fair Centre, Finland 
 30. Pre – exercise intracumpartmental tibial pressure and the development of chronic tibial syndrome.N.I. Kostopoulos, G.P. Tzagarakis, Themistocleous GS, G.A. Daloukas, P.I. Baltopoulos, I.S. Siatitsas.7th Annual Congress of the European College of sport Science. Athens 24-28 July, 2002.
 31. Version and advisability of traction radiography and comparison with Interal bending radiographs in adolescent scoliosis surgery. Psicharis I., Themistocleous GS, Cantaifis N., Kaseta M., Sapkas G.International Research society of spinal deformities meeting 24-27 May 2002 Athens, Greece.-14, 2002
 32. Cauda Equina compression in achondroplastic dwarf:Vlamis J.,Makestas M., Koundis G., Kateros K., Themistocleous GS, Sapkas G.Effort June -7 2001 Rhodes Greece
 33. Mid -term results (8,3 years) of MG-II Prosthesis Ioannides T., Tzagarakis GP., Papaletsos J, Gandaifis, Kaseta M., Themistocleous GS.Effort June 3-7, 2001 Rhodes Greece

 

Δημοσιευμένες Περιλήψεις εργασιών σε Supplements - Transactions Ξενόγλωσσων Περιοδικων index medicus.(6)

 1. Mid -term results (8,5 years) of the cementless Harru – Galantestem and Harris Galante-I-cup Ioannides T, Balalis G, Tzagarakis GP, Gandaifis N, Themistocleous GS, Papaletsos J. J Bone Joint Surg Br 83 (SuppII): 5144, 2001.
 2. The effect of the Boston brace on the pattern of the hump in patients with idiopathic scoliosis. Tsinganos, C.E. Karavolias, Themistocleous GS, G. Sapkas. J Bone Joint Surg Br 85(SuppIII): 232 2003.
 3. Stabilization of the lumbar spine using the dynesis system (preliminary results).Themistocleous GS, E.B. Stylianessi, C.E. Karavolias, E. Papadopoulos, M.A. Kaseta, P. Eustathiou, G.S. Sapkas. J Bone Joint Surg Br 85(SuppIII): 231 2003.
 4. The use of bone cement (PMMA) as an augmentation of the osteosynthesis in unstable trochanteric fractures.T.T. Ioannidis, N. Gandaifis, K. Nikolopoulos, N. Savvidis, Themistocleous GS, A. Karamitros. J Bone Joint Surg Br 85(SuppIII): 233 2003.
 5. The accuracy of medical information’s on the internet. Themistocleous GS, C.E. Karavolias, S. Kontou, N. Gantaifis, M. Kaseta, A. Partsinebelos, G. Sapkas. J Bone Joint Surg Br 85(SuppIII): 228 2003.
 6. Diving injuries of the cervical spine in amateur divers.S. Korres, I. Psicharis, P. Boscainos, A. Stamatoukou, Themistocleous GS, P. Nikiforidis. J Bone Joint Surg Br 85(SuppIII): 222 2003.

 

Κεφάλαια Ξένων Ιατρικών Συγγραμμάτων

Sapkas G, Themistocleous G. Fractures and dislocations of the lower cervical spine. In European Instructional course lectures. Volume 6 2003. The British Editorial Society of Bone and Joint Surgery. Fractures – dislocations of the cervical spine.

 

Μεταφράσεις

Μετάφραση – στατιστική τεκμηρίωση του ερωτηματολογίου κλινικής αξιολόγησης άκρας χειρός DASH από την αγγλική στην Ελληνική γλώσσα σε δείγμα 140 ασθενών. Η εργασία έγινε αποδεκτή απο το AAOS σαν η έγκυρη έκδοση του ερωτηματολογίου στην Ελλήνικη.

 

Δημοσιεύσεις σε Eλληνικά ιατρικά περιοδικά:(34)

 1. Σύγχρονη αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου των οστών.Ι. Ψυχάρης, Ι. Τριανταφυλλόπουλος, Γ. Θεμιστοκλέους, Π. Παπαγγελόπουλος, Γ. Σάπκας.Περιοδικό ΟΣΤΟΥΝ.2001;12(3): 186-195.
 2. Χαλαρή πλατυποδία στα παιδιά: Φυσική ιστορία, διάγνωση και θεραπεία.Ι Π Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΓΣ Θεμιστοκλέους, Χ Καραβόλιας, ΠΙ Παπαγγελόπουλος, ΑΔ Κανελλόπουλος. Περιοδικό ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ. 2001;18 (3-4):17-20.
 3. Σύγχρονη αντιμετώπιση τής Αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας.Χ Καραβόλιας ΓΣ Θεμιστοκλέους Ι Π Ψυχάρης, Χατζηκώστας Π Τσαιλάς Π ,Π.Ι. Παπαγγελόπουλος. Περιοδικό ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ .2001;18 (3-4):24-30.
 4. Ανάπτυξη τρισδιάστατου συστήματος (3-D system) καλλιέργειας οστεοβλαστών μέσα σε κολλαγόνο (τύπου Ι) για την μελέτη της Παθοογκολογίας των οστών in vitro.Γ. Θεμιστοκλέους, Στ. Ξαρχουλάκος, Π. Λεμπέσης, Α. Σουφλά, Μ. Κουτσιλιέρης.Περιοδικό Info – orthopedics and traumatology. 2001;24(10-11-12):10
 5. Οι παθήσεις του χεριού στους μουσικούς, ιστορία, επιδημιολογία, συγκριτικές μελέτες. Μέρος Α Ι. Ιγνατιάδης, Ε. Στυλιανέση, Α. Παρτσινέβελος, Γ. Θεμιστοκλέους, Χ. Σωτηρόπουλος, Μ. Κασέτα, Ε. Μετάνια, Ε. Φραγκιαδάκης. Περιοδικό Info Orthopaedics & traumatiology. 2002;Τεύχος 28, 10 –11 – 12: 4-6.
 6. Ρευματική Πολυμυαλγία.Δυσκολίες στην Διάγνωση και θεραπεία.Γ.Θεμιστοκλέους,Γ. Ψυχάρης, Γ. Τριανταφυλλόπουλος, Ν. Γκανταίφης, Σ. Κόντου.Περιοδικό Ιατρικά Χρονικά 2002;25.10:225-230.
 7. Πτερυαλγία Διαφοροδιάγνωση και θεραπεία. Θεμιστοκλέους Γ., Ψυχάρης Ι., Τσαιλλάς Π., Χατζηκώστας Π., Κόντου Σ., Παπαγγελόπουλος Π. Περιοδικό Ιατρικά Χρονικά.2002; 25,10, 497-503.
 8. Όταν η μέση διαμαρτύρεται. Εφημερίδα Ελεύθερος τύπος.Γ. Σάπκας, Γ. Θεμιστοκλέους, Χ. Καραβόλιας.2002
 9. Καινούρια δεδομένα στον απεικονιστικό έλεγχο της οσφυαλγίας.Γ. Παπαδοπούλης, Γ. Θεμιστοκλέους, Γ. Ψυχάρης, Χ. Καραβόλιας, Σ. Κόντου, Π. Παπαγγελόπουλος. Περιοδικό Ιατρική Κύπρος .2002;19,3-4:8-15.
 10. Νεότερες εξελίξεις στην θεραπεία της εμμηνόπαυσης.Σ. Κόντου, Γ. Θεμιστοκλέους, Ε. Αγγελίδου, Α. Κωνσταντινόπουλος, Γ. Παπαδόπουλης, Γ. Μαγιάκος. Περιοδικό Ιατρική Κύπρος 2002; 19:11-17.
 11. Εκτοπή οστεοποίησης. Αίτια, διάγνωση, θεραπεία. Π.Γ. Τσαϊλάς, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Χ.Ε. Καραβόλιας, Ι.Π. Ψυχάρης, Α.Φ. Μαυρογένης, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος.Οστούν.2002;13 (2): 110-117.
 12. Είναι η οστεοπόρωση γενετική νόσος. Γ. Θεμιστοκλέους.Περιοδικό Σκελετική Υγεία. 2002; 1, 2: 49-53.
 13. Aτελής οστεογένεση –γονιδιακή νόσος. Γ. Θεμιστοκλέους.Περιοδικό Σκελετική Υγεία. 2002;1,3: 92-95.
 14. Αρχές θεραπείας της εμμηνόπαυσης.Σ. κόντου, Γ. Θεμιστοκλέους, Ε. Στυλιανέση, Γ. Μαγιάκος. Περιοδικό Info – orthopaedics. 2002;27,7-8-9:10-13.
 15. Κλινικοπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά, διάγνωση και θεραπεία του χονδροσαρκώματος.Χ.Ε. Καραβόλιας, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Ο.Δ. Σαββίδου, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Η.Χ. Παπαδόπουλος, Π.Ι. Μποσκαίνος. ΟΣΤΟΥΝ 2003 14(2):118-124.
 16. Ειδικά προβλήματα στη χειρουργική διάσωσης μέλους.ΙΠ Ψυχάρης, ΙΠ Παπαγγελόπουλος, Ι Τριανταφυλλόπουλος, ΓΣ Θεμιστοκλέους, Δ Σ Κορρές. Περιοδικό ΟΣΤΟΥΝ. 2003;14 (2):152-162. Ενδομύελικη Ήλωση τών καταγμάτων του μηριαίου οστού. Με γλυφανισμό ή χωρίς;Γκουδέλης Γ, Σ. Θεμιστοκλέους,Γ Παρτσινέβελος.Περιοδικό Info Orthopaedics & traumatiology. 2003;30, 4–5–6:3-4.
 17. Αλενδρονάτη σε θεραπευτική δοσολογία 70mg. ΓΣ Θεμιστοκλέους.Περιοδικό Σκελετική Υγεία. 2003;2.1 : 21-2.
 18. Οστεοπόρωση από ακινητοποιήση . ΓΣ Θεμιστοκλέους.Περιοδικό Σκελετική Υγεία.2003 ;2.1: 22-3.
 19. Η χειρουργική εκλογή στην αντιμετώπιση της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου της ΟΜΣΣ Γ. Θεμιστοκλέους, Α.Φ. Μαυρογένης Χ.Ε. Καραβόλιας, Ι.Π. Ψυχάρης Σ. Κόντου, Π. Παπαγγελόπουλος. Περιοδικό Ιατρικά Χρονικά. 2003;26.2: 97-103.
 20. Οι παθήσεις του χεριού στους μουσικούς, ιστορία, επιδημιολογία, συγκριτικές μελέτες. Μέρος Β Ι. Ιγνατιάδης, Ε. Στυλιανέση, Α. Παρτσινέβελος, Γ. Θεμιστοκλέους, Χ. Σωτηρόπουλος, Μ. Κασέτα, Ε. Μετάνια, Ε. Φραγκιαδάκης.Περιοδικό Info Orthopaedics & traumatiology. 2003;30,4–5–6:4-6.
 21. Παθοφυσιολογία της λοίμωξης μετά από εσωτερική οστεοσύνθεση τών καταγμάτων .Γκουδέλης Γ,Διακωμανώλη Α, Γ. Θεμιστοκλέους. Περιοδικό Info Orthopaedics & traumatiology. 2003;31,6-7-8:11-14.
 22. Οξεία οστεομυελίτις στην παιδική ηλικία: Έγκαιρη παρέμβαση για αποτελεσματική θεραπεία ΙΠ Ψυχάρης, ΙΠ Παπαγγελόπουλος, Α Μαυρογένης, ΓΣ Θεμιστοκλέους, Α Κανελλόπουλος. Περιοδικό ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
 23. Παθήσεις επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης σε γυναίκες ΙΠ Ψυχάρης, Α Μαυρογένης, Π Μποσκαΐνος, ΓΣ Θεμιστοκλέους, ΠΙ Παπαγγελόπουλος Περιοδικό ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
 24. Ιμπαδρονάτη. Νέες προοπτικές στη θεραπεία της οστεοπόρωσης.Γ. Θεμιστοκλέους. Περιοδικό σκελετική υγεία, Τόμος 3ος τεύχος 1, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2004.
 25. Πρόσθιος πόνος στο γόνατο.Ψυχάρης Ζ, Μαυρογένης Α, Μποσκαίνος Π, Θεμιστοκλέους Γ, Παπαγγελόπουλος Π. Περιοδικό Ιατρική Κύπρος. Volume 20 Issues 3, 4 2003.
 26. Σύνδρομο Λιπώδους εμβολής πότε εμφανίζεται και πως αντιμετωπίζεται.Κωνσταντίνου Β, Τζορτζόπουλος Κ, Κυριακόπουλος Χ, Θεμιστοκλέους Γ, Ζάχος Κ, Παπαελισσαίου Ε.Περιοδικό Ιατρική Κύπρος, Volume 20 Issue 3, 4 2003.
 27. Διάγνωση και θεραπεία του εγχονδρώματος.Χ.Ε. Καραβόλιας, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Ο.Δ. Σαββίδου, Α.Φ. Μαυρογέννης, Ε. Παπαδογεώργου, Χ. Σωτηρόπουλος.Οστούν 2003, 14(4)¨262-268.
 28. Ανευρυσματική κύστη των οστών. διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση.Ο.Δ. Σαββίδου, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Α. Μαυρογένης, Ε. Παπαδογεώργου, Χ. Καραβόλιας, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Ν. Ζερβάκης. Οστούν 2003, 14(4): 289-294.
 29. Μονήρης Οστική κύστη. Διάγνωση και θεραπεία.Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Β. Κωνσταντίνου, Ο.Δ. Σαββίδου, Χ. Καραβόλιας, Α. Παρτσινεβέλος, Ι. Ψυχάρης.Οστούν 2003, 14(4): 295-300.
 30. Ιστιοκύττωση Laugerhans.Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Ο.Δ. Σαββίδου, Β. Κωνσταντίνου, Χ. Καραβόλιας, Ι. Ψυχάρης, Α. Παρτσινεβέλος.Οστούν 2003, 14(4): 301-305.
 31. Ινώδες έλλειμμα φλοιού – Μη οστεοποιούμενο ίνωμα.Α.Φ. Μαυρογένης, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Ο.Δ. Σαββίδου, Χ.Ε. Καραβόλιας, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Χ.Κ. Κυριακόπουλος, Ι. Μπενέτος.Οστούν 2003, 14(4): 273-276.
 32. Χονδροβλάστωμα. Διάγνωση και θραπεία.Χ.Ε. Καραβόλιας, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Ο.Δ. Σαββίδου, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Α.Φ. Μαυρογένης, Ε. Παπαδογεώργου, Χ. Σωτηρόπουλος.Οστούν 2003, 14(4): 269-272.
 33. Ανάπτυξη αθρίτιδας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.Παπαδοπούλης Γ, Θεμιστοκλέους Γ, Κωνσταντίνου Β, Λαμπίρης Γ, Ψυχάρης Ι, Παπαγγελόπουλος Π. Οστούν 2004, 15: 136-145.
 34. Παθοφυσιολογία, διάγνωση και θεραπεία της σηπτικής αθρίτιδας.Χ.Κ. Κυριακόπουλος, Μ. Μαχαιρά, Α. Μαυρογένης, Ο. Σαββίδης, Γ. Θεμιστοκλέους, Ε. Γιαμαρέλλος – πουρπούλης, Π. Παπαγγελόπουλος. Οστούν 2004, 15(3): 204-211.

 

Προφορικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια εντός Ελληνικού Χώρου:(20)

 1. Σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης με το σύστημα Dynesis.Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Ε.Β. Στυλιανέση, Χ.Ε. Καραβόλιας, Η. Παπαδόπουλος, Μ.Α. Κασέτα. Ευσταθίου, Γ.Σ. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο.
 2. Έλεγχος αξιοπιστίας των ιατρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο.Γ. Θεμιστοκλέους, Χ.Ε. Καραβόλιας, Σ. Κόντου, Ν. Γκανταΐφης, Μ. Κασέτα, Α. Παρτσινέβελος, Γ. Σάπκας. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο.
 3. Η χρησιμοποίηση του fragment system (FFS) στην αντιμετώπιση περιαθρικών καταγμάτων στα παιδιά. Χ.Ε. Καραβόλιας, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Γ.Χ. Παπαδοπούλης, Χ.Ι. Σωτηρόπουλος, Ε. Παπαδογιώργου, Α.Δ. Κανελλόπουλος. 7ο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Παίδων, Μέτσοβο 16-19 Μαΐου 2002.
 4. Η θεραπεία των καταγμάτων της διάφυσης μικρών αυλοειδών οστών σε παιδιά με ελαστική ενδομυελική ήλωση τύπου Nancy.Π.Α. Κυριαζόπουλος, Ι. Ψυχάρης, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Α.Α. Παρτσινεβέλος, Ι. Χατζηκομνηνός, Α.Δ. Καννελόπουλος. 7ο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Παίδων, Μέτσοβο 16-19 Μαΐου 2002.
 5. Ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία για την αντιμετώπιση της αντιστοίχου περιοχικής αστάθειας.Σάπκας Γ, Στυλιανέση Ε, Γκανταΐφης Ν, Ιωαννίδης Ι, Θεμιστοκλέους Γ. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής & International symposium on neuromodulation. Αθήνα, Αίγλη Ζαππέιου, 2-5 Απριλίου 2003.
 6. Χειρουργική αντιμετώπιση οστεοπορωτικών σπονδυλικών θωρακο-οσφυϊκών και οσφυϊκών σπονδυλικών καταγμάτων με εσωτερική οστεοσύνθεση.Γ. Σάπκας, Ε. Στυλιανέσης, Ι. Ιωαννίδης, Γ. Θεμιστοκλέους, Χ. Καραβόλιας.11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.) Απρίλιος 2003.
 7. Η Χρήση Ημιαρθροπλαστικής Διπλής Κίνησης σε Ασταθή Διατροχαντήρια Κατάγματα. Ιωαννίδης Θ., Κουγιάλης Μ., Γκανταΐφης Ν., Καραµήτρος Α.,Κρόκος Α., Θεµιστοκλέους Γ. 59ο Ορθοπαιδικό συνέδριο, Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 8. Κακώσεις της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης με Νευρολογική Σημειολογία. Α.Α.Παρτσινέβελος, Π.Τσαϊλάς, Ι.Ψυχάρης, Γ.Σ.Θεµιστοκλέους ,Π.Ι.Παπαγγελόπουλος, ..Σ.Κορρές, 59ο Ορθοπαιδικό συνέδριο, Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 9. Πλήρωση οστικών ελλειμμάτων μέσου τρισδιάστατων γελών κολλαγόνου με MG-63 κύτταρα.Γ. Θεμιστοκλέους, Χ. Κατωπόδη, Μ. Κασέτα, Α. Σούρλα, Π.Ν. Σουκάκου, Μ. Κουτσιλιέρης.1ο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 4-6 Ιουνίου 2004, Αθήνα.
 10. Οστεοειδή Οστεώματα στα άνω άκρα.Ε. Φραγκιαδάκης, Γ. Θεμιστοκλέους, Δ. Ευσταθόπουλος. 1ο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 4-6 Ιουνίου 2004, Αθήνα.
 11. Νευρόλυσης του ωλένιου νεύρου και εκτομή της παρατροχίλιου αποφύσεως στην θεραπεία της ωλένιας νευρίτιδας στον αγκώνα. Ε. Φραγκιαδάκης, Γ. Θεμιστοκλέους, Δ. Ευσταθόπουλος. 1ο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 4-6 Ιουνίου 2004, Αθήνα.
 12. Η μελέτη της αρχιτεκτονικής του 2ου αυχενικού σπονδύλου.Δ. Κόρρες, Π. Κυριαζόπουλος, Γ. Θεμιστοκλέους, Δ. Ευαγγελόπουλος, Γ. Νομικός, Π.Ν. Σουκάκος. 1ο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 4-6 Ιουνίου 2004, Αθήνα.
 13. Αμφοτερόπλευρη Ψευδάρθρωση Σκαφοειδούς. Κόκκαλης Ζ., Θεμιστοκλέους Γ., Χλωρός Γ., Ιγνατιάδης Ι., Αρεταίου Π., Ευσταθόπουλος Δ. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα, 6-9 Οκτωβρίου 2004.
 14. Οστεοειδή Οστεώματα Άνω Άκρου. Παπαδοπούλης Γ., Θεμιστοκλέους Γ., Χλωρός Γ., Ζαγοραίος Ν., Ψυχάρης Ι., Αρπής Σ., Ευσταθόπουλος Δ. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 15. Συμπληρωματική διεγχειρητική χορήγηση περιοχικής αναισθησίας Bier’s block κατά την διάρκεια επεμβάσεων στο άνω άκρο. Κρόκος Α., Θεμιστοκλέους Γ., Λαπιδάκη Χ., Ψυχάρης Ι., Ζαγοραίος Ν., Ευσταθόπουλος Δ. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 16. Εκτομή της παρατροχιλίου αποφύσεως για την θεραπεία της ωλενίου νευρίτιδος στον αγκώνα. Παπαδοπούλης Γ., Θεμιστοκλέους Γ., Παπαθεοδώρου Θ., Αρεταίου Π., Κόκκαλης Ζ., Ψυχάρης Ι., Ευσταθόπουλος Δ. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 17. Η εφαρμογή της τρισδιάστατης γέλης κολλαγόνου τύπου Ι για την πλήρωση οστικών ελλειμμάτων. Θεμιστοκλέους Γ., Κατοπόδης Χ., Κασέτα Μ., Παπαλόης Α., Κουτσιλιέρης Μ., Σουκάκος Π.Ν. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 18. Αδιάγνωστες κακώσεις της ΑΜΣΣ. Κορρές Δ.Σ., Ψυχάρης Ι., Θεμιστοκλέους Γ., Μπενέτος Ι., Κυριακόπουλος Χ., Ευαγγελόπουλος Δ., Σάπκας Γ. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 19. Αμφοτερόπλευρη Ψευδάρθρωση Σκαφοειδούς. Eυσταθόπουλος Δ., Χλωρός Γ., Θεμιστοκλέους Γ., Κόκκαλης Ζ., Ιγνατιάδης Ι., Αρεταίου Π. Κοινό Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χεριού, 4-6 Νοεμβρίου 2004 , Καβούρι.
 20. Η χρησιμοποίηση Mini & Micro Mitec Anchor στην χειρουργική αντιμετώπιση ρήξεων του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων. Ευσταθόπουλος Δ., Μοράκης Α., Θεμιστοκλέους Γ., Ζαγοραίαος Ν., Παπαθεοδώρου Θ., Αρεταίου Π. Κοινό Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χεριού, 4-6 Νοεμβρίου 2004 , Καβούρι.

 

Ανηρτημένες Ανακοινώσεις σε Συνέδρια εντός Ελληνικού Χώρου:(72)

 1. Μία ασυνήθιστη περίπτωση ραχιαίου εξαρθρήματος 2ης, 3ης, 4ης, 5ης μετακαρποφαλλαγγικής άρθρωσης Ι. Βλάμης, Κ. Κατέρος, Γ. Θεμιστοκλέους, Π. Τριανταφυλλίδης, Π. Νικηφορίδης. 560 Συνέδριο ΕΕΧΟΤ Αθήνα Σεπτέμβριος 2000.
 2. Kατάγματα εκ κοπώσεως σε Γυναίκες και Άνδρες αθλητές .Κασέτα Μ. Τζαγκαράκης Γ., Μαριδάκη Μ, Θεμιστοκλέους Γ., Μουρίκης Α., Μπαλτόπουλος Π.5=0 Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 25-27\5\2001.
 3. Σπάνιο εξάρθρημα-διαχωρισμός σε διπολική ημιαρθροπλαστική του ισχίου . Θ. Ιωαννίδης, Ν. Γκανταϊφης, Γ. Θεμιστοκλέους, Μ. Κουγιάλης, Δ. Πασχάλογλου.570 Συνέδριο ΕΕΧΟΤ Αθήνα Σεπτέμβριος 2001.
 4. Ορθοπαιδικός ασθενής και το Ιnternet. Π. Χατζηκώστας, Γ. Παπαδοπούλης, Γ. Λαμπίρης, Γ. Θεμιστοκλέους, Χ. Καραβόλιας, Ν. Ζερβάκης.570 Συνέδριο ΕΕΧΟΤ Αθήνα Σεπτέμβριος 2001.
 5. Σπάνια περίπτωση ασθενούς με συνύπαρξη τριπλού κατάγματος άνω πέρατος, διαφύσεως και υπερκονδύλιου κατάγματος βραχιόνιου οστού. Γ. Θεμιστοκλέους, Π. Παπαγγελόπουλος, Π. Μποσκαϊνος, Ν. Γκανταϊφης, Μ. Κασέτα, Γ.Ι.Βλάμης. 570 Συνέδριο ΕΕΧΟΤ Αθήνα Σεπτέμβριος 2001
 6. Επανορθωτική Αποκατάσταση μεταστατικών βλαβών της κοτύλης με ολική αρθροπλαστική ισχίου.Π. Παπαγγελόπουλος, Γ.Θεμιστοκλέους, Π. Μποσκαϊνος, Ν. Γκανταϊφης, Γ.Γκουδέλης, Ι. Βλάμης.570 Συνέδριο ΕΕΧΟΤ Αθήνα Σεπτέμβριος 2001.
 7. Ολική αρθροπλαστική γόνατος MG-II, μακροχρόνια αποτελέσματα επί 102 ασθενών.Θ. Ιωαννίδης, Γ. Τζαγκαράκης, Ν. Γκανταϊφης, Ι. Παπαλέτσος, Γ. Θεμιστοκλέους, Μ. Κασέτα, Φ. Ζιώγα. 570 Συνέδριο ΕΕΧΟΤ Αθήνα Σεπτέμβριος 2001.
 8. Κατάγματα – εξαεθρήματα μεταταρσοφαλαγγικών αρθρώσεων: παρουσίαση περιστατικού και απόπειρα ταξινόμησης.Ν. Γκανταΐφης, Γ. Θεμιστοκλέους, Η. Παπαδόπουλος, Π. Μποσκαΐνος, Π. Νικηφορίδης. 570 Συνέδριο ΕΕΧΟΤ Αθήνα Σεπτέμβριος 2001
 9. Τρισδιάστατο σύστημα καλλιέργειας οστεοβλαστών μέσα σε κολλαγόνο (τύπου Ι) στην μελέτη της παθοφυσιολογίας των οστών. In vitro.Γ. Θεμιστοκλέους, Σ. Ξαρχουλάκος, Π. Λεμπέσης, Α. Σουρλά, Μ. Κουτσιλιέρης.570 Συνέδριο ΕΕΧΟΤ Αθήνα Σεπτέμβριος 2001.
 10. Σπάνια περίπτωση ασθενούς με μυονική δυστροφία τύπου streinert και σκολίωση.
  Ε. Στυλιανέση, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Χ.Ε. Καραβόλιας, Η. Παπαδόπουλος, Ι. Ψυχάρης, Γ. Σάπκας. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002.
 11. Πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση ορθοπαιδικών ασθεβνών μεγάλου τραυματιολογικού κέντρου της αττικής.Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Χ.Ε. Καραβόλιας, Σ. Κόντου, Π. Χατζηκώστας, Γ. Γκουδέλης, Π. Παπαγγελόπουλος, Γ. Σάπκας. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002.
 12. Κύστη αποφυσιακής αρθρώσεως.Γ. Θεμιστοκλέους, Χ.Ε. Καραβόλιας, Ε. Στυλιανέση, Ι. Ψυχάρης, Π. Ευσταθίου, Γ. Σάπκας. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002. .
 13. Σύνδρομο αλγοδυστροφίας σε ασθενή οκτώ ετών.Χ.Ε. Καραβόλιας, Π.Α. Κυριαζόπουλος, Χ. Γεωργίου, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Ι.Π. Ψυχάρης, Ι. Ιγνατιάδης, Α.Δ. Κανελλόπουλος. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002.
 14. Αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης σε πλημμελή θέση ενδαρθρικού κατάγματος κνημιαίων κονδύλων με ανοικτή ανάταξη, εσωτερική οστεοσύνθεση και τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων.Α.Α. Παρτσινέβελος, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Χ.Ε. Καραβόλιας, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002.
 15. Συσχέτιση συμπτωματικής αμφοτερόπλευρης εκτοπής οστεοποίησης μετά από ολική αρθροπλαστικής γόνατος με τη χρήση παραλλαγής προσπελάσεως δια διατομής του ορθού μηριαίου μυός (Rectus snip)Θ. Ιωαννίδης, Ν. Γκανταΐφης, Α. Καραμήτρος, Γ. Θεμιστοκλέους, Ι. Παπαλέτσος, Φ. Ζιώγα. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002.
 16. Σύνδρομο θωρακικής εξόδου μετά από χειρουργική αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης κλείδας.Η.Χ. Παπαδόπουλος, Γ. Θεμιστοκλέους, Χ. Καραβόλιας, Ο. Σαββίδου, Φ. Μηλάς, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002.
 17. Κακοήθες ινοσάρκωμα αρ. ώμου χειρουργική θεραπεία με διάσωση του άνω άκρου.Η.Χ. Παπαδόπουλος, Γ. Θεμιστοκλέους, Ο. Σαββίδου, Χ. Καραβόλιας, Α. Βλαστού, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002.
 18. Χρήση του οστικού τσιμέντου στα διατροχαντήρια κατάγματα. Παρουσίαση νέας τεχνικής και αποτελέσματα.Θ. Ιωαννίδης, Ν. Γκανταΐφης, Κ. Νικολόπουλος, Ν. Σαββίδης, Γ. Θεμιστοκλέους, Α. Καραμήτρος. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002.
 19. Η επίδραση του κηδεμόνα τύπου boston στη μορφολογία του ήβου στην ιδιοπαθή σκολίωση.Ι. Τσίγγανος, Χ.Ε. Καραβόλιας, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Ε. Στυλιανέση, Γ. Σάπκας. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002.
 20. Θεραπεία των περιαρθρικών καταγμάτων στα παιδιά με την εφαρμογή του Fragment Fixation System (FFS)Χ. Γεωργίου, Π.Α. Κυριαζόπουλος, Κ.Α. Σαράντος, Γ.Χ. Παπαδοπούλης, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Ι. Ιγνατιάδης, Α.Δ. Κανελλόπουλος. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο
  Οκτώβριος 2002.
 21. Διόρθωση συγγενούς ραιβοιππόδιας μέσω τομής Cincinatti και προσέγγισης ala carte Χ.Ι. Σωτηρόπουλος, Ι.Σ. Μπενέτος, Ε. Παπαδογιώργου, Α.Α. Παρτσινέβελος, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Ι. Χατζηκομνηνός, Ι. Ιγνατιάδης, Α.Δ. Κανελλόπουλος. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο
  Οκτώβριος 2002.
 22. Συγκριτική μελέτη της προσθιοπίσθιας ακτινογραφίας της σπονδυλικής στήλης υπό έλξη και υπό πλάγια λίση και η συμβολή τους στον προεγχειρητικό έλεγχο της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης.Ι.Π. Ψυχάρης, Ε. Στυλιανέση, Ν. Γκανταΐφης, Γ. Θεμιστοκλέους, Μ. Κασέτα, Γ.Σάπκας.58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002.
 23. Φυματιώδης ιερολαγονίτις. Παρουσίαση ασθενούς.Η.Χ. Παπαδόπουλος, Μ. Κασέτα, Γ. Θεμιστοκλέους, Χ. Καραβόλιας, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος.58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο.
 24. Κακώσεις της ΑΜΣΣ σε ερασιτέχνες αθλητές καταδύσεων.Σ. Κορρές, Ι. Ψυχάρης, Π. Μποσκαΐνος, Α. Σταματούκου, Γ. Θεμιστοκλέους, Π. Νικηφορίδης.58ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2002.
 25. Διαδερμική σπονδυλοπλαστική σε πολλαπλά επίπεδα με ΡΜΜΑ για την σταθεροποίηση οστεπορωτικών σπονδυλικών συμπιεστικών καταγμάτων. Γ. Σάπκας ,Ε.Στυλιανέση, Ι. Ιωαννίδης Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Χ.Ε.Καραβόλιας. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.) Απρίλιος 2003.
 26. Σημαντικότητα της κυτταρολογικής διάγνωσης ASCUS στο κολποτραχηλικό επίχρισμα κατά Παπανικολάου σε προεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.Κόντου Σ., Θεμιστοκλέους Γ., Αγγελίδου Ε., Μπαρδής Α., Αλεξάνδρου Μ., Μαγιάκος Γ.9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής, γυναικολογίας. Αλεξανδρούπολη 29 Μαΐου – Ιουνίου.2003
 27. Η Η διαγνωστική αξά της δειγματοληπτικής συσκευής βιοψίας του ενδομητρίου – αναρροφητικής πιπέτας (PIPELLE DE CORNIER). Κόντου Σ., Αγγελίδου Ε., Θεμιστοκλέους Γ., Μπαρδής Α., Μαγιάκος Γ.9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής γυναικολογίας.Αλεξανδρούπολη 2003.
 28. Έλεγχος Αξιοπιστίας των Ιατρικών πληροφοριών που αφορούν Γυναικολογικές παθήσεις στο διαδίκτυο.Κόντου Σ., Αγγελίδου Ε., Θεμιστοκλέους Γ., Μπαρδής Α., Μαγιάκου Γ. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής γυναικολογίας.Αλεξανδρούπολη 2003.
 29. Προκαταρτικά αποτελέσματα της χρήσης του B-Twin εκπτυσόμενου μεσοσπονδυλίου συστήματος σπονδυλοδεσίας. (18 κλινικές περιπτώσεις).Γ. Θεμιστοκλέους, Χ. Καραβόλιας Ε Στυλιανέση, Ι. Ιωαννίδης, N.Γκανταίφης, Γ. Σάπκας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ   ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 29o  Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης "Ν.Γιαννέστρας - Π.Σμυρνής" 19-21 Σεπτεμβρίου 2003
 30. Διαδερμική σπονδυλοπλαστική σε πολλαπλά επίπεδα με ΡΜΜΑ για την σταθεροποίηση οστεπορωτικών σπονδυλικών συμπιεστικών καταγμάτων.Χ.Ε.Καραβόλιας, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Ε.Στυλιανέση, Ι. Ιωαννίδης,Α.Παρτσινεβέλος, Γ. Σάπκας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ   ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 29o  Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης "Ν.Γιαννέστρας - Π.Σμυρνής" 19-21 Σεπτεμβρίου 2003
 31. Σταθεροποιηση της σπονδυλικής στήλης με το σύστημα dynesys.προκαταρτικά αποτελέσματα επι 68 ασθένων.Γ.Σ.Θεμιστοκλέους, Ε.Β. Στυλιανέση, Χ.Ε. Καραβόλιας, Ι.Ιωαννιδης,Ν Γκανταίφης .Ν.Μεταξάς, Γ.Σ.Σάπκας . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ   ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 29o  Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης "Ν.Γιαννέστρας - Π.Σμυρνής" 19-21 Σεπτεμβρίου 2003.
 32. Mετεγχειρητικη Φλεγμονη σε Σπονδυλοδεσια.Γ.Σ.Θεμιστοκλέους,Ε.Καραβόλιας,Ι.Ιωαννιδης,Β.Γ.Κώνσταντινου, M.Σ.Θεμιστοκλέους, Γ.Σ.Σάπκας. 80 Πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικών λοιμώξεων.28-29 Νοεμβρίου Αθήνα .
 33. Σταθεροποιήση της Σπονδυλικής Στήλης με το Σύστημα Dynesis.Θεμιστοκλέους ΓΣ,Ψυχάρης Ι,Ζερβάκης Ν,Ευαγγελόπουλος Δ, Μπενέτος Ι, Σάπκας Γ.140 Πάνκυπριο Ορθοπαίδικο συνέδριο.8-9 Νοεμβρίου Πλάτρες Κύπρος.
 34. Χειρουργική αφαίρεση σπονδυλικών όγκων και ανακατασκευή σπονδυλικής στήλης: Μέθοδος και αποτελέσματα. Ψυχάρης Ι, Θεμιστοκλέους ΓΣ,Ζερβάκης Ν,Ευαγγελόπουλος Δ, Μπενέτος Ι, Σάπκας Γ. 140 Πάνκυπριο Ορθοπαίδικο συνέδριο.8-9 Νοεμβρίου Πλάτρες Κύπρος.
 35. Θεραπεια θωρακοοσφυίκων καταγμάτων με έμμεση ανάταξη και οπίσθια σταθεροποίηση. τμηματική σπονδυλοδέσια σε ένα ή δυο επίπεδα; Ψυχάρης Ι, θεμιστοκλέους ΓΣ,Ζερβάκης Ν,Ευαγγελόπουλος Δ, Μπενέτος Ι, Σάπκας Γ. 140 Πάνκυπριο Ορθοπαίδικο συνέδριο.8-9 Νοεμβρίου Πλάτρες Κύπρος.
 36. Οπίσθια ινιοαυχενική σπονδυλοδέσια για την θεραπεία της ινιοαυχενικής αστάθειας.θεμιστοκλέους ΓΣ,Ψυχάρης Ι,Ζερβάκης Ν,Ευαγγελόπουλος Δ, Μπενέτος Ι, Σάπκας Γ.140 Πάνκυπριο Ορθοπαίδικο συνέδριο.8-9 Νοεμβρίου Πλάτρες Κύπρος.
 37. Μετεγχειρητική φλεγμονή μετά απο σπονδυλοδεσία. θεμιστοκλέους ΓΣ,Ψυχάρης Ι,Ζερβάκης Ν,Ευαγγελόπουλος Δ, Μπενέτος Ι, Σάπκας Γ. 140 Πάνκυπριο Ορθοπαίδικο συνέδριο.8-9 Νοεμβρίου Πλάτρες Κύπρος.
 38. θεραπεία γιγαντοκυτταρικόυ όγκου του ιερόυ με εκλεκτικόυς αρτηριακόυς εμβολισμόυς.Π.Παπαγγελοπουλος ,ΓΣ.Θεμιστοκλέους,Γ.Παπαγεωργίου, ΣΕ Κόντου,Α.Παρτσινέβελος,ΜΑ Κασέτα. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003 .
 39. Σταθεροποίηση της Σπονδυλικής Στήλης με το Σύστημα Dynesis.Μελέτη επί 66 Ασθενών.Γ.Σ.Θεμιστοκλέους, Ε.Β. Στυλιανέση, Χ.Ε. Καραβόλιας, Ι.Ιωαννιδης,Ν Γκανταίφης,Ν.Μεταξάς, Γ.Σ.Σάπκας. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003 .
 40. Νόσος Erdheim – Chester.Σπάνια λιπώδης κοκκιωμάτωση.Π.Παπαγγελοπουλος,ΓΣ.Θεμιστοκλέους,Ο.Σαββίδου, ΑΑ.Παρτσινέβελος,C.Inwards,FH.Sim. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003..
 41. Σπάνια Εντόπιση όγκου Αγγειακής Τολύπης.Γ.Σ.Θεμιστοκλέους ,Χ.Ε. Καραβόλιας ,Σ.Ε .Κόντου,Ι.Ψυχάρης, Γ Γκούδέλης ,Ν.Γεροσταθόπουλος.59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 42. Ολική Αφαίρεση του έξω Σφυρού Συνεπεία Κακοήθειας. Π.Παπαγγελοπουλος ,ΓΣ.Θεμιστοκλέους,Ο.Σαββίδου, A.Παρτσινέβελος, KK Umi,FH.Sim .59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο. Αθήνα Οκτώβριος 2003 Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 43. Τραυματικές βλάβες μεταταρσοφαλλαγικών αρθρώσεων. Προτεινόμενος μηχανισμός κάκωσης και αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης. Γκανταϊφης Ν, Κρόκος Α, Παπαδόπουλος Μ, Θεμιστοκλέους Γ, Κορρές Δ, Νικηφορίδης Π. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό συνέδριο, Αθήνα Οκτώβριος 2003 Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 44. Γραπτά Μηνύματα (Sms) Κινητής Τηλεφωνίας και Ευκινησία του Αντίχειρα Γ.Σ.Θεμιστοκλέους ,Χ.Ε. Καραβόλιας ,Σ.Ε .Κόντου, M.A.Κασέτα, Ι.Ψυχάρης ,Β.Κωνσταντίνου ,Μ.Σ Θεμιστοκλέους, Ν.Γεροσταθόπουλος .59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 45. Ταυτόχρονη ολική αθροπλαστική ισχίου – γόνατος. Π.Παπαγγελοπουλος ,ΓΣ.Θεμιστοκλέους,Ι.Βλάμης,Ο.Σαββίδου,ΜΑ Κασέτα,Ν Γκανταίφης.59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 46. Βλάβη μοσχεύματος προσθίου χιαστού συνδέσμου τύπου “cyclope”. Διάγνωση και αντιμετώπισή της.E.Μετάνια,ΓΣ.Θεμιστοκλέους,Π.Τριανταφυλλίδης,N.Γκανταίφης,Β.Κωνσταντίνου,Ι.Μπενέτος,Α.Μήτσου.59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 47. Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων- εξαρθρημάτων ταρσομεταταρσιών αρθρώσεων (lisfranc).Ι.Π. Ψυχάρης, Ν. Γκανταΐφης, Α.B. Ζούµπος, Ι. Τριανταφυλλόπουλος, Γ. Θεµιστοκλέους, Ι. Μπενέτος, Σ. Κορρές. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 48. Πολλαπλά κατάγματα σε όλους τους αυχενικούς σπονδύλους: παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού.Α.Α.Παρτσινέβελος, Ι.Σ.Μπενέτος, Ι.Ψυχάρης, Γ.Σ.Θεµιστοκλέους, Π.Ι.Παπαγγελόπουλος, Σ.Κορρές. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 49. Ηωσινόφιλο κοκκίωμα του Α4 αυχενικού σπονδύλου με νευρολογική σημειολογία. Α.Α.Παρτσινέβελος, Γ.Σ.Θεµιστοκλέους, Γ.Γκουδέλης, Σ.Κορρές, Π.Ι.Παπαγγελόπουλος. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 50. Μετεγχειρητική φλεγμονή μετά από σπονδυλοδεσία. Αναδρομική μελέτη επί 21 περιστατικων. Γ.Σ.Θεµιστοκλέους,Γ.Π.Τζαγκαράκης,Ε.Β.Στυλιανέση,Χ.Ε.Καραβόλιας, Ι.Ιωαννιδης,M.A.Κασέτα , Γ.Σ.Σάπκας . 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 51. Οπισθία ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία με τα συστήματα COTREL DUBOUSSET CCD και SUMMIT για την θεραπεία της ινιοαυχενικής αστάθειας. Γ.Σάπκας ,Π.Κατώνης, Α.Χατζηπαύλου, Γς Θεμιστοκλέους , A Αλιγιζάκης, Ε.Β. Στυλιανέση N Γκανταίφης. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003..
 52. Αντιμετώπιση σε δυο Στάδια Διατομής Καμπτήρων Τενόντων στη Ζώνη II Θ. Δαμασκηνού, Χ. Καραβόλιας, Χ.Πιτσιγαυδάκης, Λ.Γ. Νικολακάκος, Γ.Θεμιστοκλέους, Σ.Γ. Σπυρίδωνος. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 53. Μερική Αρθρόδεση Καρπού για Αντιμετώπιση άσηπτης Νέκρωσης Μηνοειδούς Οστού του Καρπού.Χ. Καραβόλιας, Λ.Γ. Νικολακάκος, Γ. Θεμιστοκλέους, Θ.Δαμασκηνού, Μ. Ιωάννου, Σ.Γ. Σπυρίδωνος. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαίδικο Συνέδριο Αθήνα Οκτώβριος 2003.
 54. Οπίσθια σπονδυλοδεσία για αντιμετώπιση επιδηνούμενης αναπνευστικής ανεπάρκειας λόγω σκολίωσης σε ασθενή με αθρογρύπωση.Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού.Κωνσταντίνου Β, Κυριακόπουλος Χ, Ζάχος Κ, Θεμιστοκλέους Γ, Κοθγιάλης Μ, Καραμήτρος Α, Σαλτάκης Κ, Σουκάκος Π.30o  Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης "Ν.Γιαννέστρας - Π.Σμυρνής" 16-19 Σεπτεμβρίου 2004
 55. Απόπτωση στο οστεοσάρκωμα.Μ. Κασέτα, Λ. Χάλντη, Μ. Γομάτος, Γ. Τζαγκαράκης, Γ. Θεμιστοκλέους, Κ. Παπαδόπουλος, Ι. Ψυχάρης, Π. Παπαγγελόπουλος, Π.Ν. Σουκάκος. 1ο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 4-6 Ιουνίου 2004, Αθήνα.
 56. Παρουσίαση Περιστατικού: Συνδυασμός Κατάγματος Jefferson με κάταγμα Οδόντος Τύπου ΙΙ. Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Γ.Χ. Κελάλης, Γ.Δ. Χλωρός, Λ. Νικολακάκος, Κ. Κωνσταντινίδου, Γ.Σ. Σάπκας. 30ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης "N. Γιαννέστρας - Π. Σμυρνής", 16-19 Σεπτεμβρίου 2004, Σάμος.
 57. Μελέτη της Γήρανσης των Κυττάρων του Μεσοσπονδυλίου Δίσκου. Ε. Μαυρογονάτου, Ε. Σκλαβούνου, Χ. Πρατσίνης, Δ. Κλέτσας, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Γ.Δ. Χλωρός, Γ.Σ. Σάπκας. 30ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης "N. Γιαννέστρας - Π. Σμυρνής" , 16-19 Σεπτεμβρίου 2004, Σάμος.
 58. Συνδυασμός Κατάγματος Jefferson με Κάταγμα Οδόντος Τύπου ΙΙ. Παρουσίαση Περιστατικού. Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Γ.Χ. Κελάλης, Γ.Δ. Χλωρός, Λ. Νικολακάκος, Ι. Ιωαννίδης, Κ. Κωνσταντινίδου, Γ.Σ. Σάπκας. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 59. Απόσπαση παρατροχιλίου αποφύσεως-εξάρθρημα αγκώνος κατά την κίνηση “Arracher” σε δύο εφήβους αθλητές άρσης βαρών. Ιγνατιάδης Ι., Δημητρίου Ε., Κομίνη Α., Κανελλόπουλος Α., Δασκαλάκης Μ., Θεμιστοκλέους Γ., Κυριακόπουλος Χ. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 60. Αρθροσκοπική αναθεώρηση πλαστικής προσθίου χιαστού συνδέσμου μετάαπό αποτυχία συνθετικού μοσχεύματος. Μετάνια Ε., Γκανταίφης Ν., Τριανταφυλλίδης Π., Θεμιστοκλέους Γ., Ζερβάκης Ν., Κωστόπουλος Δ., Μήτσου Α. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 61. Κάλυψη μετατραυματικών ελλειμάτων χειρός με λιποπετρονιακούς κρημνούς αγγειούμενους με ωλένιες διατιτρώσεις. Ιγνατιάδης Ι., Διακομανώλη Α., Δημητρίου Ε., Μπαρμπιτσιώτη Α., Θεμιστοκλέους Γ., Δασκαλάλης Ε., Γεροσταθόπουλος Ν. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 62. Γιγαντοκυτταρικός όγκος ελύτρου του επιγονατιδικού τένοντα. Μαυρογένης Α.Φ., Κυριακόπουλος Χ.Κ., Θεμιστοκλέους Γ.Σ., Σαββίδου Ο.Δ., Κατέρος Κ., Παπαγγελόπουλος Π.Ι. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 63. Οπίσθια σπονδυλοδεσία για αντιμετώπιση επιδεινούμενης αναπνευστικής ανεπάρκειας λόγω σκολίωσης σε ασθενή με αρθρογρύπωση: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού. Κωνσταντίνου Β., Κυριακόπουλος Χ., Ζάχος Κ., Θεμιστοκλέους Γ., Κουγιάλης Μ., Καραμήτρος Α., Σουλτάνης Κ., Σουκάκος Π. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 64. Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου ύστερα από επεμβάσεις μικροδισκεκτομής με χορήγηση κορτικοειδών. Νικολακάκος Λ., Φουντάς Κ., Κυριακόπουλος Χ., Καραβόλιας Χ., Δημόπουλος Ν., Θεμιστοκλέους Γ., Robinson J. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 65. Γήρανση των Κυττάρων του Μεσοσπονδυλίου Δίσκου. Ε. Μαυρογονάτου, Ε. Σκλαβούνου, Χ. Πρατσίνης, Δ. Κλέτσας, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Γ.Δ. Χλωρός, Γ.Σ. Σάπκας. 60ο Παννελήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 6-9 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 66. Έλεγχος Αξιοπιστίας των Ιατρικών Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Γ.Δ. Χλωρός, Π.Κ. Καραμπίνας, Β. Μπαβέλλας, Θ. Δρούγκας, Γ.Χ. Κελάλης, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους. 6ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο, 15-17 Οκτωβρίου 2004 , Πύργος Ηλείας
 67. Παρουσίαση Περιστατικού: Άτυπη Παρουσίαση Οστεοειδούς Οστεώματος Σκαφοειδούς. Γ.Δ. Χλωρός, Π.Κ. Καραμπίνας, Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Γ.Χ. Κελάλης, Β. Μπαβέλλας, Δ.Γ. Ευσταθόπουλος. 6ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο, 15-17 Οκτωβρίου 2004, Πύργος Ηλείας.
 68. Παρουσίαση περιστατικού: Άτυπη εικόνα οστεοειδούς οστεώματος σκαφοειδούς. Ευσταθόπουλος Δ., Χλωρός Γ., Θεμιστοκλέους Γ., Κόκκαλης Ζ., Παπαδοπούλης Γ., Αρμπής Σ. Κοινό Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χεριού, 4-6 Νοεμβρίου 2004 , Καβούρι
 69. Παλαμιαίο εξάρθρημα μηνοειδούς με εμβυθιστικό κάταγμα κάτω επίφυσης κερκίδος. Σπάνιο περιστατικό. Ιγνατιάδης Ι., Δασκαλάκης Ε., Μπαρμπιτσιώτη Α., Διακομανώλη Α., Θεμιστοκλέους Γ., Κυριακόπουλος Χ., Γεροσταθόπουλος Ν. Κοινό Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χεριού, 4-6 Νοεμβρίου 2004 , Καβούρι.
 70. Συγκόλληση τού αντίχειρα σε ασθενή ηλικίας 35 ετών,συγκόλληση ακρωτηριασμένου άνω άκρου στην περιοχή τού καρπού.Ε Φραγκιαδάκης, Θεμιστοκλέους Γ, Χλωρός Γ,Μαυρογένης,Π Τσαιλάς,Δ Ευσταθόπουλος.Ο κοινωνικός ρολός τής σύγχρονης Ιατρικής 9-13 Νοεμβρίου 2004
 71. Μεταφορά Δαχτύλων απο το πόδι στο χέρι για αποκατάσταση της λειτουργίας του αντίχειρα. Ε Φραγκιαδάκης, Θεμιστοκλέους Γ, Χλωρός Γ,Μαυρογένης,Π Τσαιλάς,Δ Ευσταθόπουλος.Ο κοινωνικός ρολός τής σύγχρονης Ιατρικής 9-13 Νοεμβρίου 2004

 

Δημοσιευμένες Περιλήψεις σε Supplements –Transactions Eλληνικών Περιοδικών(10)

 1. Μία ασυνήθιστη περίπτωση ραχιαίου εξαρθρήματος 2ης, 3ης, 4ης, 5ης μετακαρποφαλλαγγικής άρθρωσης Ι. Βλάμης, Κ. Κατέρος, Γ. Θεμιστοκλέους, Π. Τριανταφυλλίδης, Π. Νικηφορίδης. Ελλήνικη Χειρουργική Ορθοπαιδική και τραυματιολογία .2000;51,2:204.
 2. Σπάνιο εξάρθρημα-διαχωρισμός σε διπολική ημιαρθροπλαστική του ισχίου .Θ. Ιωαννίδης, Ν. Γκανταϊφης, Γ. Θεμιστοκλέους, Μ. Κουγιάλης, Δ. Πασχάλογλου. Ελλήνικη Χειρουργική Ορθοπαιδική και τραυματιολογία .2001;52,Sup:247.
 3. Ορθοπαιδικός ασθενής και το Ιnternet. Π. Χατζηκώστας, Γ. Παπαδοπούλης, Γ. Λαμπίρης, Γ. Θεμιστοκλέους, Χ. Καραβόλιας, Ν. Ζερβάκης.Ελλήνικη Χειρουργική Ορθοπαιδική και τραυματιολογία . Ελλήνικη Χειρουργική Ορθοπαιδική και τραυματιολογία .2001;52,Sup:266.
 4. Σπάνια περίπτωση ασθενούς με συνύπαρξη τριπλού κατάγματος άνω πέρατος, διαφύσεως και υπερκονδύλιου κατάγματος βραχιόνιου οστού. Γ. Θεμιστοκλέους, Π. Παπαγγελόπουλος, Π. Μποσκαϊνος, Ν. Γκανταϊφης, Μ. Κασέτα, Γ.Ι.Βλάμης. Ελλήνικη Χειρουργική Ορθοπαιδική και τραυματιολογία .2001;52,Sup:220.
 5. Επανορθωτική Αποκατάσταση μεταστατικών βλαβών της κοτύλης με ολική αρθροπλαστική ισχίου.Π. Παπαγγελόπουλος, Γ.Θεμιστοκλέους, Π. Μποσκαϊνος, Ν. Γκανταϊφης, Γ.Γκουδέλης, Ι. Βλάμης. Ελλήνικη Χειρουργική Ορθοπαιδική και τραυματιολογία .2001;52,Sup:221.
 6. Ολική αρθροπλαστική γόνατος MG-II, μακροχρόνια αποτελέσματα επί 102 ασθενών.Θ. Ιωαννίδης, Γ. Τζαγκαράκης, Ν. Γκανταϊφης, Ι. Παπαλέτσος, Γ. Θεμιστοκλέους, Μ. Κασέτα, Φ. Ζιώγα.. Ελλήνικη Χειρουργική Ορθοπαιδική και τραυματιολογία .2001;52,Sup:152.
 7. Κατάγματα – εξαεθρήματα μεταταρσοφαλαγγικών αρθρώσεων: παρουσίαση περιστατικού και απόπειρα ταξινόμησης.Ν. Γκανταΐφης, Γ. Θεμιστοκλέους, Η. Παπαδόπουλος, Π. Μποσκαΐνος, Π. Νικηφορίδης. Ελλήνικη Χειρουργική Ορθοπαιδική και τραυματιολογία .2001;52,Sup:249.
 8. Τρισδιάστατο σύστημα καλλιέργειας οστεοβλαστών μέσα σε κολλαγόνο (τύπου Ι) στην μελέτη της παθοφυσιολογίας των οστών. In vitro.Γ. Θεμιστοκλέους, Σ. Ξαρχουλάκος, Π. Λεμπέσης, Α. Σουρλά, Μ. Κουτσιλιέρης. Ελλήνικη Χειρουργική Ορθοπαιδική και τραυματιολογία .2001;52,Sup:221.
 9. Χειρουργική αντιμετώπιση οστεοπορωτικών σπονδυλικών θωρακο-οσφυϊκών και οσφυϊκών σπονδυλικών καταγμάτων με εσωτερική οστεοσύνθεση.Γ. Σάπκας, Ε. Στυλιανέσης, Ι. Ιωαννίδης, Γ. Θεμιστοκλέους, Χ. Καραβόλιας. Περιοδικό Οστούν . 2003;14,1:64.
 10. Διαδερμική σπονδυλοπλαστική σε πολλαπλά επίπεδα με ΡΜΜΑ για την σταθεροποίηση οστεπορωτικών σπονδυλικών συμπιεστικών καταγμάτων. Γ. Σάπκας ,Ε.Στυλιανέση, Ι. Ιωαννίδης Γ.Σ. Θεμιστοκλέους, Χ.Ε.Καραβόλιας. Περιοδικό Οστούν . 2003;14,1:82.

 

Συγγραφή Κεφάλαιών Ελληνικών Ιατρικών Συγγραμμάτων

 1. Γ. Θεμιστοκλέους. Κινησιολογία, δομή και λειτουργία της Σπονδυλικής στήλης. Γ Σάπκας.εκδ.Εμβιομηχανική των εμφυτευμάτων της Σπονδυλικής Στήλης. Αθήνα, εκδοσεις Καύκας;2001,4:45-53.
 2. Θ. Ιωαννίδης, Γ. Θεμιστοκλέους."Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία". Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατάγματα κεφαλής βραχιονίου.Αθήνα. Εκδόσεις Κωνσταντάρας.2001; 2:78-81.
 3. Ν.Γκανταίφης,Γ.Σάπκας,Γ.Θεμιστοκλέους, ΠΙ Παπαγγελόπουλος. Συγγενής σκολίωση σελ 338-350.Επίκαιρα θέματα Παθήσεων Σ.Σ .Αθήνα 2005 .Εκδόσεις Καυκάς.
 4. Χ.Ε Καραβολίας ,Γ Σάπκας,Γ Θεμιστοκλέους. Σύσταση του μεσοσπονδυλίου δίσκου σε ασθενείς με νευρομυική σκολίωση σελ 359-365. Επίκαιρα θέματα Παθήσεων Σ.Σ .Αθήνα 2005 .Εκδόσεις Καυκάς.
 5. Γ Θεμιστοκλέους,Γ Κελάλης,Ν Γκανταίφης, ΠΙ Παπαγγελόπουλος, Γ.Σάπκας.Ιδιοπαθής σκολίωση .Επιδημιολογικά στοιχεία και ακτινολογική μελέτη σελ 239-244. Επίκαιρα θέματα Παθήσεων Σ.Σ .Αθήνα 2005 .Εκδόσεις Καυκάς.
 6. Ν Γκανταίφης, Γ Θεμιστοκλέους: Κακώσεις Νωτιαίου μυελόυ. Γ Σάπκας (εκδ). Εμβιομηχανική Σπονδυλικής Στήλης,Spine Biomechanics. Αθήνα 2005 Εκδόσεις Καυκάς.

 

Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια

 1. 1st Bulgarian - Greek student's and young doctor's symposium. Medical University - Plovdiv Bulgaria.16-18 November 1995
 2. 2nd International Seminar on: “Advances in Osteoporosis” of the Hellenic Institute of Osteoporosis, Athens, Greece, June, 13-14, 1998.
 3. 6th International Seminar of Hellenic Institute of Osteoporosis, Athens Greece, December 15 – 16, 2001.
 4. 570 International and Pan-Hellenic Orthopaedic Congress Athens September 2001.
 5. 3nd International Workshop on Musculoskeletal Interactions, Corfu, Greece, 30 May-2 June, 2002.
 6. 580 International and Pan-Hellenic Orthopaedic Congress Thessalonica October 2002.
 7. 590 International and Pan-Hellenic Orthopaedic Congress Athens October 2003
 8. 71st Annual Meeting of the AAOS. March 10 - 14, 2004 · San Francisco, USA.
 9. 9th Congress of the international Federation of Societes For Surgery of the Hand.Budapest ,Hungary 13-17 June ,2004.
 10. 600 International and Pan-Hellenic Orthopaedic Congress Athens September 2004.

 

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

 1. Κλινικά μαθήματα σε 5 ετης φοιτητές Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα Ορθοπαιδικής Τραυματιολογίας .2002-2003
 2. Διαλέξεις σε φοιτητές ιατρικής σχολής πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα πειραματικής φυσιολογίας. 2003-2004.
 3. Διδασκαλία 3η – 6η φοιτητών Ιατρικής στα πλαίσια του κατ’ επιλογή μαθήματος «Φυσιολογία του Οστίτη ιστού» για το έτος 2003-2004
 4. Εκπαιδεύτης στην Παρακολούθηση Ενέργειας Κατάρτισης “ Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα” συνολικής διάρκειας 300 ωρών. 24/05/2004-23/07/2004 Γ.Ν.Α.Κ.Α.Τ

 

Συμμετοχή σε Ελληνικά Ιατρικά Συνέδρια:(28)

 1. 14=0 Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.16-20 Νοεμβρίου 1994, Αθήνα
 2. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο " Σύγχρονες Αντιλήψεις στη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη και της Διαβητικής Νευροπάθειας" 14 Οκτωβρίου 1995, Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς.
 3. Ετήσιο Συμπόσιο "Ημέρες Ανανήψεως 1996 - Πολυτραυματίας"3-4 Μαϊου 1996, Πειραιάς
 4. 23=0 Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.13-17 Μαϊου 1997, Αθήνα
 5. 5=0 Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής.23-25 Ιανουαρίου 1998, Αθήνα
 6. Επιστημονική Ημερίδα "Σύγχρονη Χειρουργική Αντιμετώπιση των Αιμορροϊδων" 23 Μαϊου 1998, Αθήνα 401 ΓΣΝΑ , Α' Χειρουργική Κλινική
 7. 55=0 Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.Αθήνα, 6-10 Οκτωβρίου 1999
 8. Διημερίδα "Όγκοι της Αυχενική μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης"Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας 'Αθήνα, 3-4 Μαρτίου 2000
 9. 56=0 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 11-15 Σεπτεμβρίου 2000
 10. 1=0 Πανελλήνιο Συνέδριο κήλης.7-8 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα (Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.)
 11. 9=0 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ) 26-29 Απριλίου 2001, Ρέθυμνο Κρήτης
 12. 5=0 Σεμινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Οστεοπόρωσης (ΕΛΙΟΣ) 26-29 Απριλίου 2001, Ρέθυμνο Κρήτης
 13. 7=0 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας.25-27 Μαϊου 2001 Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
 14. 5=0 Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.25-27 Μαϊου 2001.
 15. 11=0 Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery.Chios- Greece, May 30th - June 2nd 2001
 16. Επιστημονική Ημερίδα "Ευθανασία: Νομική και Ιατρική Διάσταση"31 Μαϊου, Νοσοκομείο " Μεταξά", Πειραιάς
 17. 2=0 Eτήσιο Συμπόσιο Τμήματος Αρθροσκόπησης και Χειρουργικής Γόνατος της ΕΕΧΟΤ.14-16 Ιουνίου 2001, Θεσσαλονίκη
 18. 14=0 Συνέδριο Ορθοπαιδικής Ογκολογίας " Όγκοι Μυοσκελετικού Συστήματος"22-24 Ιουνίου 2001, Σκαφιδιά Ηλιείας
 19. 57=0 Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής.11-15 Σεπτεμβρίου 2001 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
 20. Σεμινάριο Αθλητισμός και θάλασσα.Πόρος, Ιούλιος 2002.
 21. 58ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής. Οκτωβρίου 2002 Θεσσαλονικη.
 22. 8ο Σεμινάριο εμβιομηχανικής της Σπονδηλικής Στήλης Μεσοσπονδύλιος σπονδυλοδεσία Α.Μ.Σ.Σ. με μη ομόλογα μοσχεύματα. Αθήνα 15-16 Νοεμβρίου 2002.
 23. Μαθήματα Ελληνικού Ινστιτούτου Οστεοπόρωσης Ε.ΛΙΟΣ-Ε.Ε.ΧΟΤ. 24-26 Ιανουαρίου 2003.
 24. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ΕΕΜΜΟ. Αθήνα 17-20 Απριλίου 2003.
 25. 2ο Σεμινάριο τραυματισμών στο σκι.Ορθοπαιδικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Άμφισας. Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρόμος (Ε.Ο.Χ.) Δελφοί, Φεβρουάριος 2003.
 26. 59ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής.15-19 Οκτωβρίου 2003 Αθήνα.
 27. 14ο Παγκύπριο Ορθοπαιδικό Συνέδριο 8-9 Νοεμβρίου 2003, Πλάτρες Κύπρος.
 28. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα 6-9 Οκτωβρίου 2004.
 29. 3ο Συμπόσιο Νεκρωτικών Βλαβών του Οστικού Σκελετού, (Συνδιοργάνωση: Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων), 17-19 Δεκεμβρίου, Αθήνα 2004.

 

Συμμετοχή σε Διεθνή Σεμινάρια με Πρακτική Άσκηση:(3)

 1. Σεμινάριο της Orthofix περί εσωτερικής και εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Βερόνα Ιταλία, 25-26 Φεβρουαρίου 2002.
 2. Σεμινάριο αντιμετώπισης πολυτραυματία ATLS. Πάτρ Ελλάδα 10-11 Φεβρουαρίου 2003.
 3. Σεμινάριο της Orthofix περί τόυ υβριδίου τύπου Sheffield.Αγγλία Σιεφιλντ 8-9 Οκτωβρίου 2003.
 4. Global –CAB and Delta –CTA shoulder. Henderson learning center .July 8th 2005 .Las Vegas Nevada USA.

 

Συμμετοχή σε Ελληνικά Σεμινάρια με Πρακτική Άσκηση:(11)

 1. Εκπαιδευτικά σεμινάρια επί θεμάτων σπονδυλικής στήλης, Οκτώβριος – Νοέμβριος 2000. Πανεπιστήμιο Αθηνών .
 2. Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Όγκος Ανιχνευτικής Μορφής της Σπονδυλικής Στήλης» Τμήμα μελέτης παθήσεων σπονδυλικής στήλης Α’ Ορθοπαιδικής κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 3-4 Μαρτίου 2000.
 3. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια "Βασικές γνώσεις για τα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών" Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (ΕΕΧΟΤ)26-28 Ιανουαρίου 2001, Αθήνα
 4. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο "Αυχενικής Σπονδύλωσης"25-26 Μαϊου 2001, Νοσοκομείο " Ερρίκος Ντυνάν" Αθήνα.
 5. 17=0 Σεμινάριο Μικροχειρουργικής.27\6-1\7\2001 Ιωάννινα.Τμήμα ορθοπαιδικής χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 6. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής Ισχίου. 24-26\9\2001.Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 7. Εκπαιδευτικά σεμινάρια επί θεμάτων σπονδυλικής στήλης, Οκτώβριος – Νοέμβριος 2001. Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 8. Πρακτική άσκηση μικροχειρουργικής.12 εβδομάδες.Ερευνητικό κέντρο «Θ. Γαρουφαλίδης». 7/1/2002-29/3/2002.
 9. 7ο Διεθνές Σεμινάριο Ελληνικού Ινστιτούτου Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ) 14-15 Δεκεμβρίου 2002, Αθήνα.
 10. Εκπαιδευτικά σεμινάρια 30 ωρών Ινστιτούτου οστεοπόρωσης (Ε.Π.Ι.ΟΣ), Ιανουάριος 2003
 11. Παρακολούθηση Ενέργειας Κατάρτισης “ Αντιμετώπιση Πολυτραυματία’ συνολικής διάρκειας 100 ωρών. 20/01/2003-24/02/2003 Γ.Ν.Α.Κ.Α.Τ


Ομιλίες Διαλέξεις

 1. Βλάβες νευρολογικής αιτιολογίας περί του ώμου. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 2000.
 2. Κινησιολογία δομή και λειτουργία της σπονδυλικής στήλης. Μαθήματα επί της βιολογίας, εμβιομηχανικής χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης. Α’ Ορθοπαιδική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοέμβριος 2000.
 3. Προσθέσεις μοριακής κοτύλης χωρίς τσιμέντο.
  Μετεκπαιδευτικά μαθ΄ματα Α’ ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 2000.
 4. Ο ρόλος των σκελετικών αυξητικών παραγόντων στην πόρωση του κατάγματος.14ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής ογκολογίας.22-24 Ιουνίου 2001. Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 5. Χειρουργικές τεχνικές στην ολική αρθροπλαστική γόνατος. Η τεχνική “GAP”. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα επανορθωτικής χειρουργικής ενηλίκων. Α’ Ορθοπαιδική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. 2001.
 6. Χειρουργική αντιμετωπίσεως συμπτωματικών σπονδυλικών μεταστάσεων.
  Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 2001.
 7. Συγκριτικά αποτελέσματα αντιμετωπίσεως του κατάγματος αυχένος μηριαίου με κοχλίωση, Thompson, bipolar, και Ο.Α. ισχίου. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα ορθοπαιδικής κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιανουάριος 2001.
 8. Οστίτης ιστός.Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοέμβριος 2001.
 9. Παθήσεις της κνήμης στα παιδιά.Μετεκπαιδευτικά μαθήμτα ορθοπαιδικής. Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών.11 Φεβρουαρίου 2002. Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 10. Μεσοσπονδύλιος Σπονδυλοδεσία Α.Μ.Σ.Σ. με μη αυτόλογα μοσχεύματα.8ο Σεμινάριο της εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής στήλης. Νοέμβριος 2002 Αθήνα.
 11. Φυματίωση της Αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια μελέτης της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών.2003
 12. TBC Αυχενικής μοίρας Σ.Σ. Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια «Μελέτες της αυχενικής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης». Τρίτη 4 Μαρτίου 2003.
 13. Αυξητικοί παράγοντες στην οστεομεταμόσχευση.Πειραματική φυσιολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μάιος 2003.
 14. Χειρουργική αντιμετώπιση οστεοπορωτικών σπονδυλικών θωρακοσφυϊκών σπονδυλικών καταγμάτων με εσωτερική οστεοσύνδεση.11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ). Απρίλιος 2003 Κακώσεις της Αυχενικής μοίρας στις καταδύσεις.3ο Σεμινάριο. Αθλητισμός και θάλασσα..Πόρος Ιούλιος 2003.
 15. H αποτελεσματικότητα της σπονδυλοπλαστικής στην αντιμετώπιση της ασήπτης νέκρωσης του σπονδυλικόυ σώματος. 9ο Σεμινάριο της εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής στήλης. Οκτώβριος 2003 Αθήνα.
 16. Πόρωση του κατάγματος.Κατ επιλογήν μάθημα «Φυσιολογία του οστίτη ιστόυ» Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας. Μάρτιος 2004
 17. Treatment for Cubital Tunnel Syndrome by Minimal Medial Epicondylectomy.Eκπαιδευτικά μαθήματα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Οκτώβριος 2004
 18. Osteoid Osteomas of the upper extremity.Eκπαιδευτικά μαθήματα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Οκτώβριος 2004
 19. Scaphoid nonunion Eκπαιδευτικά μαθήματα Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Nοέμβρίος 2004.
 20. Three-dimensional (3D) type I collagen gel cell induced repair of segmental diaphyseal defects.
  USC University Hospital and LA County, USC Medical Center, Department of Orthopaedic Surgery, University of Southern California Keck School of Medicine, June 2005

 

Ενδιαφέροντα

Αθλητισμός - Ελεύθερες καταδύσεις
Ιστορία - Στρατιωτική
Μουσική - Κλασσική κιθάρα

 

Οργάνωση Συνεδρίων - Μέλος Οργανωτικών επιτροπών

 1. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα χειρουργικής ενηλίκων έτος (2000-01). Τμήμα επανορθωτικής χειρουργικής ενηλίκων του ισχίου της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. 14ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής ογκολογίας ΕΕΧΟΤ, Σκαρίδια Ηλείας, Ιούνιος 2001..
 3. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα χειρουργικής ενηλίκων έτος (2001-02). Τμήμα επανορθωτικής χειρουργικής ενηλίκων του ισχίου της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 4. 57ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο 2001
 5. Σεμινάριο Αθλητισμός και θάλασσα, Πόρος 2002.
 6. Σεμινάριο Αθλητισμός και θάλασσα, Πόρος 2003.
 7. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο 2004.